Handelsbetingelser

Computerservice for alle

Handelsbetingelser


 

Aftaleindgåelse

Betingelser i dette dokument er gældende for enhver aftale der er indgået mellem køber og Eyes4iT, hvor der ikke er udarbejdet en særskilt kontrakt.

 

Alle tilbud er gældende i 30 dage med mindre andet er angivet. Eyes4iT tager forbehold for trykfejl, udsolgte varer, leveringsproblemer og andre hændelser, som Eyes4iT ikke har indflydelse på.

 

BetalingsbetingelserBetalingsbetingelser er 5 dage netto kontant fra fakturadato med mindre andet fremgår af faktura.

 

Ved forsen betaling forbeholder Eyes4iT sig ret til at tilskrive renter, som udgør 2 % pr. påbegyndt måned regnet fra fakturadato. For at undgå renteberegning skal betaling være Eyes4IT i hænde senest på forfaldsdatoen. Ved fremsendelse af rykker debiteres 400.- kr. ekskl. moms i gebyr pr. rykker.

 

Ved fortsat manglende betaling overdrages sagen til advokat med henblik på inddrivelse herigennem.

 

EjendomsretEjendomsretten til købte varer overdrages til kunden, når varen er fuldt og helt betalt.

 

Returret og ombytningEyes4iT ombytter nye og ubrugte varer i forseglet emballage i 14 dage fra købsdatoen, med mindre der er tale om bestillingsvarer. Bestillingsvarer ombyttes ikke og tages ikke retur. Udgifter til fragt ved benyttelse af returretten påhviler kunden.

 

Reklamation og garanti


Varer solgt til private forbrugere er omfattet af 24 måneders reklamationsret, hvoraf de første 6 mdr. er omfattet af formodningsretten jf. købeloven.

 

Enkelte producenter stiller kunden bedre end loven foreskriver, i disse tilfælde ydes denne udvidede reklamation / garanti i henhold til producentens betingelser herfor.

 

Brydes producentens plomberinger af varer, bortfalder reklamationsretten.

 

Til erhvervskunder ydes der 12 måneders reklamationsret.


 

I tilfælde af defekte produkter omfattet er reklamationsretten, påhviler det kunden at overlevere / indsende de defekte produkter til Eyes4iT.

 

Ansvar og erstatningspligt


Eyes4iT påtager sig intet ansvar for forsinkede varer eller ydelser.

 

Eyes4iT påtager sig intet ansvar for tab af data eller programmer i forbindelse med undersøgelse, reklamationer eller reparationer.

 

Inden udstyret overgives til Eyes4iT, skal der være taget en fuldstændig backup af alle data på det overleverede udstyr.

 

Eyes4iT påtager sig intetet ansvar for, tab forårsaget af varer eller ydelser leveret af Eyes4iT. Herunder skader, men ikke begrænset til, indirekte skade eller følgetab, driftstab herunder tab af arbejdsfortjeneste, løn, indtægter, opsparing, samt skader på grund af force majeure.


 

Eyes4iT påtager sig intet ansvar som følge af køberens retsforhold over for tredjemand. En evt. erstatning kan aldrig overstige prisen på det solgte produkt.

 

Eyes4iT v/ Carsten Andersson • Varnæs • Tlf. 40 59 04 40

© 2007 - 2019